Usługi budowlane

  • Usługi budowlane Koszty umów budowlanych na usługi
    Usługi budowlane Koszty umów budowlanych na usługi
    Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Usługi budowlane | Komentarze: 0

    Usługi budowlane Koszty umów budowlanych na usługi budowlane zapraszamy wszystkich tych, jacy chcą wiedzieć m. in.: w który sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębiorstw? Jakie są metody wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów powiązanych z realizacją kontraktów długoterminowych? Jak scharakteryzować moment rozpoczęcia i zakończenia kontraktu, przypadający na różne okresy sprawozdawcze?.


Top