czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?

  • dokumentacja w administracji publicznej
    dokumentacja w administracji publicznej
    Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Inne | Komentarze: 3

    dokumentacja w administracji publicznej dokonane w ostatnim czasie przemiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na mus dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych. Nowy stan prawny pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej oraz na zrealizowanie skrócenia okresu przechowywania tej dokumentacji. Istotne jest.


Top