Środowisko mieszkaniowe wielkiego

img

Autorzy leksykonu o prawie budowlanym skoncentrowali się na omówieniu poszczególnych pojęć z perspektywy także teoretycznej, jak i praktycznej. Czytelnicy odnajdą tu zatem wyjaśnienia dotyczące m.in.: - przygotowywania projektów aktów planistycznych także wydawania decyzji administracyjnych w obszarze prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego,- skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwłaszcza roszczeń),- zakupu działki, pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych (warunki zabudowy, pozwolenie na budowę) również zasad realizacji inwestycji, jej zakończenia i użytkowania. Leksykon jest skierowany do urbanistów i architektów, adwokatów i radców prawnych, urzędników administracji samorządowej, inwestorów budowlanych dodatkowo studentów zainteresowanych poszerzeniem znajomości na temat prezentowanych zagadnień. Praktycznie wszystkie gminy w Polsce borykają się z problemem nieściągalnych opłaty z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych. Skala zadłużenia najemców jest olbrzymia, a podejmowane poprzez władze gmin kroki zmierzające do jej redukcji są w nieraz nieefektywne. Celem niniejszej artykułu jest przybliżenie pracownikom realizującym czynności polegające na windykacji należności czynszowych, szeroko rozumianego otoczenia prawnego tych działań, dodatkowo instytucji prawnych mogących w wydatny sposób ułożyć na nowo ich skuteczność. Ponieważ pozycja bibliograficzna dotyczy sposobów likwidacji przez wierzycieli zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych, znaczna jej część koncentruje się na omówieniu możliwych do realizacji procesów restrukturyzacji tych zaległości. Dlatego poza prezentacją procedur windykacyjnych, sposobów dochodzenia zaległości to znaczy też uprawnieniach wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego, równie w szerokim zakresie odnosi się do sposobów tworzenia programów restrukturyzacyjnych, zasad i trybu udzielania ulg najemcom to znaczy upadłości konsumenckiej. Co istotne z praktycznego punktu widzenia, przedstawia sposoby postępowania z należnościami trwale nieściągalnymi, który to problem wielce nurtuje pracowników urzędów gmin, gminnych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych, a również TBS-ów czy spółek zarządzających gminnym zasobem mieszkaniowym. Zawiera szereg przykładów ułatwiających zrozumienie i pożyteczne stosowanie poszczególnych instytucji prawnych. Przedstawia sposoby optymalizacji działań windykacyjnych w kontekście ich efektywności, kosztów dodatkowo decyzji umarzających należności jednostek samorządu terytorialnego.

  • Nowe prawo budowlane  dotychczasowe spowolnienie procesu Nowe prawo budowlane dotychczasowe spowolnienie procesu
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami po deregulacji Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami po deregulacji
  • Art wyjaśni krajowym standardem rachunkowości Art wyjaśni krajowym standardem rachunkowości
  • W jaki sposób zorganizować W jaki sposób zorganizować
  • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże ustrzec Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże ustrzec
Top