Sektor publiczny

  • Zasady ewidencji opłaty w placówkach pomocy społecznej
    Zasady ewidencji opłaty w placówkach pomocy społecznej
    Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Sektor publiczny | Komentarze: 1

    Zasady ewidencji opłaty w placówkach pomocy społecznej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a w takim razie tak jak rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU.


Top