Rachunkowość i Sprawozdawczość

  • sprawozdawczość finansowa i budżetowa i przekazanie
    sprawozdawczość finansowa i budżetowa i przekazanie
    Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość | Komentarze: 2

    sprawozdawczość finansowa i budżetowa i przekazanie gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian bieżących od 2019 r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego także przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego. Każdy przypadek.


Top