Prawo

 • Elektronizacja zamówień publicznych różnica miedzy oświadczeniami
  Elektronizacja zamówień publicznych różnica miedzy oświadczeniami
  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Elektronizacja zamówień publicznych różnica miedzy oświadczeniami i dokumentami elektronicznymi a przesłaniem elektronicznej kopii dokumentów oświadczeń i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe przemiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą:.


 • Prawo rodzinne blog i pokrewieństwo
  Prawo rodzinne blog i pokrewieństwo
  Dodany: 2020-05-22 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo rodzinne blog i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki wśród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO oraz zgrupowanych z nimi regulacji KPC to gruntowny sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi niezwykle specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zestaw norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe.


 • Ustawa o ochronie osób i mienia arslege i Proces karny i postępowanie
  Ustawa o ochronie osób i mienia arslege i Proces karny i postępowanie
  Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Ustawa o ochronie osób i mienia arslege i Proces karny i postępowanie. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to zwłaszcza.


 • Gospodarka odpadami BDO 2020 Co będzie się raportować
  Gospodarka odpadami BDO 2020 Co będzie się raportować
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Co będzie się raportować do BDO? Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko katalog odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, lecz też sprawozdanie odpadowe za rok 2019 będzie składane w bazie BDO. Rewolucja w wymogach.


 • Gmina i uchwała rady gminy w
  Gmina i uchwała rady gminy w
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Gmina i uchwała rady gminy w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej informacji w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Status prawny i zadania.


 • Strona www jest przeznaczony przede wszystkim
  Strona www jest przeznaczony przede wszystkim
  Dodany: 2020-02-13 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Strona www jest przeznaczony przede wszystkim na rzecz prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, rejentów dodatkowo aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z aspektu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych również z Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata,.


 • Artykuł gdzie i kiedy została ustanowiona
  Artykuł gdzie i kiedy została ustanowiona
  Dodany: 2019-11-02 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Artykuł gdzie i kiedy została ustanowiona karta podstawowych praw unii europejskiej i praw obywatelskich – wiążących się z: głosowaniem, kandydowaniem w wyborach także dostępem do dokumentów, przemieszczaniem i osiedlaniem się, a także prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu; wymiaru sprawiedliwości – obejmującego rzetelny proces sądowy, przypuszczenie niewinności i prawo do.


Top