ochrona praw lokatorów i najem

ochrona praw lokatorów i najem

ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych i Zmiany w prawie lokatorów komentarz. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu dodatkowo innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, jakie odnoszą się do aktywności jednostek samorządu terytorialnego i uzyskiwania przez gminy zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców. W blogu o prawach lokatorów pozostały omówione nowe warianty najmu, w tym: najem okazjonalny, najem instytucjonalny, w tym tak jak z dojściem do własności, najem socjalny, najem z opcją, najem bez opcji. Autorka drobiazgowo komentuje najnowsze ustawy i przemiany legislacyjne, takie jak: nowelizacja z 22.03.2018 r. (Dz.U. poz. 756) zmieniająca m.in. ustawę o ochronie praw lokatorów wchodząca w życie 21.04.2019 r.; ustawa z 20.07.2018 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości i jej zmiany, jakie weszły w życie 5.10.2018 r. (Dz.U. poz. 1716); ustawa z 20.07.2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. poz. 1540), jaka wprowadza dopłaty do czynszu najmu i obowiązuje od 10.08.2018 r. Artykuł odnosi się także do innych aktów prawnych dotyczących omawianej tematyki: ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego lub ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tematyka lekturze dotyczy dużej liczby osób, które korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym tzw. najmu okazjonalnego, także ze spółdzielczych praw do lokali. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, zasady zawierania i rozwiązywania umów najmu, podwyższania czynszu, gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, lokale socjalne, tymczasowe i wyrzucenie - to tylko niektóre zadania przedstawione w blogu o prawach lokatorów. Artykuł jest aktualnym omówieniem ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; weryfikuje, po z okładem trzech latach obowiązywania, cele i skutki dużej nowelizacji tej ustawy obowiązującej od 16 listopada 2011 r. oraz uwzględnia ostatnią, istotną zmianę dotyczącą tzw. najmu okazjonalnego, wprowadzoną z dniem 23 listopada 2013 r., jaka odeszła od ustawa o ochronie praw lokatorów z 2001 roku dotychczasowego modelu tego najmu - zastrzeżonego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali - na rzecz otwarcia kręgu wynajmujących: również osób fizycznych, w jaki sposób i prawnych także niezależnie od to, czyli jest to działalność gospodarcza innymi słowy też "typowo okazjonalna". Autor wnikliwie analizuje i omawia dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz orzeczniczą praktykę innych sądów.

Komentarze: 3


noavatar.png
Agnieszka Goldiszewicz 2019-12-12

Super informacja i w samo sedno. Nie jestem pewien, czy jest to naprawdę najlepsze miejsce do zadawania pytań, ale czy masz jakieś myśli, gdzie zdobyć profesjonalnych pisarzy? Dzięki :)

noavatar.png
Dariusz Smoliński inspektor pracy 2020-04-18

Zaraz potem odłączę swoje rss, ponieważ nie mogę znaleźć linku subskrypcji poczty e-mail lub usługi biuletynu elektronicznego. Czy masz jakieś? Proszę dać mi znać, abym mógł zapisać się. Dzięki.

noavatar.png
Boguchwała Soniu 2020-05-02

Ostatnio uruchomiłem witrynę, informacje, które oferujesz na tej stronie, pomogły mi ogromnie. Dziękuję za cały czas i pracę.

Top