Nowe warunki techniczne

img

W omówiono tytuły legislacyjne mogące stanowić podstawę korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych - właścicieli urządzeń przesyłowych, również prawnorzeczowe (w tym służebności przesyłu), jak i obligacyjne, a również tytuły ustawowe regulowane przepisami o charakterze publicznoprawnym. W publikacji internetowej zaprezentowano także tematykę wykorzystywania z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych bez tytułu prawnego dodatkowo zrealizowano analizy możliwości stopniowego ograniczania i ostatecznie eliminacji tego zjawiska. Przybliżono fundamentalne roszczenia, które mogą być podnoszone względem przedsiębiorców przesyłowych - właścicieli urządzeń przesyłowych korzystających z nieruchomości bez tytułu prawnego. Ponadto w opracowaniu poruszono zadania dotyczące własności urządzeń przesyłowych oraz opisano projekty ustaw odnoszących się do prezentowanej problematyki. Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne obrazuje pełnia problematyki związanej ze skutkami wpisu do księgi wieczystej. W publikacji internetowej scharakteryzowano termin i warianty wpisów do ksiąg wieczystych, zadania powiązane z domniemaniami wynikającymi z wpisu, instytucję rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, zasadę pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej także skutki wpisu do księgi wieczystej praw osobistych i roszczeń. W opracowaniu omówiono nową instytucję rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, jaka pojawi się w polskim systemie prawnym z dniem wejścia w życie najnowszej nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece z czerwca (Dziennik Ustaw Nr , poz. ), a również najważniejsze materie procesowe dotyczące postępowania wieczystoksięgowego oraz postępowania o usunięcie niezgodności pośród stanem prawnym nieruchomości a rzeczywistym stanem prawnym.

  • Tarcza antykryzysowa 40 dodatkowy zasiłek opiekuńczy Tarcza antykryzysowa 40 dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  • Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu podobnych robót Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu podobnych robót
  • Co to inwentaryzacja kogo dotyczy Inwentaryzacja roczna jest Co to inwentaryzacja kogo dotyczy Inwentaryzacja roczna jest
  • Pracownik w koronawirus Podstawy Pracownik w koronawirus Podstawy
  • Audyt i kontrola zarządcza wzór Audyt i kontrola zarządcza wzór
Top