Kadry i płace

  • kurs kadry i płace dofinansowany
    kurs kadry i płace dofinansowany
    Dodany: 2019-10-15 | Kategoria: Kadry i płace | Komentarze: 5

    kurs kadry i płace dofinansowany z ue Pierwszego stycznia weszła w życie Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Pomimo tego, że o PPK jest w mediach głośno, wciąż pragnienie merytorycznej, szczegółowej znajomości odnośnie do ich wdrażania. Najwięksi pracodawcy będą musieli zmierzyć się z tym wyzwaniem wprzódy 1 lipca tego roku, a następni kolejno w sześciomiesięcznych odstępach. Przypominamy, że do grona osób podlegających PPK.


Top