Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

Informacje

Dodany: 2019-11-22
Kategoria: Inne

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Jednym z celów Instytutu na rzecz Państwa Prawa jest wspieranie inicjatyw zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa. Dlatego nie jest nam obojętna jakakolwiek zmiana w obowiązującym prawie. Pragniemy zwrócić uwagę, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. przez Prezydenta RP została podpisana ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Znowelizowana ustawa wprowadza istotne zmiany w systemie szkolnictwa ustawa o szkolnictwie wyższym w skrócie wyższego i nauki, teraz ma decydujące znaczenie jakże na rzecz uczelni tak i dla pracowników, doktorantów dodatkowo studentów stanowiących jej wspólnotę. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: nowe normy finansowania uczelni, powoływanie i działalność nowego organu w postaci rady uczelni publicznej reguły funkcjonowania szkół doktorskich, nowe reguły ewaluacji wyników badań naukowych. Ico_Gray_1.gif [750 B] Obecnie obowiązująca regulacja zastępuje czwórka dotychczasowe ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule naukowym, o zasadach finansowania nauki oraz o pożyczkach i kredytach studenckich. Reforma powstała w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z inicjatywy oraz we współpracy ze środowiskiem akademickim. Proponowane zmiany, to wynik starannych, trwających ponad rok przygotowań, wielu spotkań i szerokich konsultacji w środowisku akademickim. Ustawa zwiększa autonomię uczelni poprzez zwiększenie jej swobody organizacyjnej wewnątrz. To wspólnota akademicka decyduje, w jaki sposób działa uczelnia wewnątrz, a nie ustawa.

Komentarze: 2


noavatar.png
Romana Pietruk absolwentka studiów podyplomowych 2020-05-16

Naprawdę doceniam ten post. Szukałem wszędzie tego! Dzięki Bogu znalazłem to na google. Zrobiłeś mój dzień! Thx ponownie!

noavatar.png
Karol Lankamer wprowadził nowy regulamin 2020-05-17

Jesteś bardzo inteligentny. Zdajesz sobie sprawę tak znacząco na temat tego tematu, sprawiłem, że indywidualnie wierzę z wielu różnych kątów. Podobnie jak mężczyźni i kobiety nie są zaangażowani, dopóki nie da się coś osiągnąć z Girl gaga! Twoje indywidualne rzeczy ładne. Cały czas trzymaj go!

Top