Inne

 • czy Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus to
  czy Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus to
  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  czy Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus to pomoc de minimis i Zwolnienie ze składek ZUS na rzecz samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom i zakładom pracy najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to również składek za przedsiębiorcę, w jaki sposób i za zatrudnionych pracowników.


 • Prawo medyczne ceny detaliczne i hurtowe leków
  Prawo medyczne ceny detaliczne i hurtowe leków
  Dodany: 2020-05-04 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Prawo medyczne ceny detaliczne i hurtowe leków. Błąd w sztuce lekarskiej, także w obszarze diagnozy, jak i terapii wybranej dla danego pacjenta, stanowi podstawę do uzyskania odszkodowania w świetle prawa medycznego. Często jednakże osoby, jakich stan zdrowia pogorszył się w efekcie błędnych działań lekarzy nie wiedzą, jakim sposobem właściwie funkcjonują prawa pacjenta i jakże uzyskać odszkodowanie. Podobna niewiedza dotyczy również szerokiego grona pracowników.


 • Wniosek o udzielenie informacji z centralnego
  Wniosek o udzielenie informacji z centralnego
  Dodany: 2020-05-02 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Wniosek o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Status prawny pracowników samorządowych został szczegółowy odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych poprzez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty wynikające ze stosunku pracowniczego tej grupy zawodowej, określając szczególnie podstawy nawiązania.


 • Postępowanie karne po nowelizacji Nowela ta przewiduje min
  Postępowanie karne po nowelizacji Nowela ta przewiduje min
  Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Postępowanie karne po nowelizacji. Nowela ta przewiduje m.in. odformalizowanie procedur (ale nie na korzyść oskarżonego); ograniczenie procedury przesłuchania (w sytuacjach, podczas gdy np. sprawa dotyczy kilkuset osób – przy piramidach finansowych czy oszustwach internetowych); wyeliminowanie konieczności wymienienia na rozprawie innymi słowy odczytywania.


 • umowa leasingu finansowego W obrocie gospodarczym tuż przy
  umowa leasingu finansowego W obrocie gospodarczym tuż przy
  Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Inne | Komentarze: 1

  umowa leasingu finansowego. W obrocie gospodarczym tuż przy umów leasingu operacyjnego i finansowego funkcjonuje również tzw. leasing zwrotny. Umowa taka polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje własny środek trwały firmie leasingowej, a po pewnym czasie zawiera z nią umowę leasingu na mocy, której w dalszym ciągu go użytkuje. Głównym celem zawarcia takiej umowy jest usprawnienie płynności finansowej przedsiębiorcy i uwolnienie środków pieniężnych zamrożonych w nabytych składnikach majątku. W.


 • Jak rozliczać media kiedy i na co faktura treść faktury
  Jak rozliczać media kiedy i na co faktura treść faktury
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 2

  Jak rozliczać media kiedy i na co faktura treść faktury a przychody w PIT? Zakup lokalu i budynku Koszty uzyskania przychodu Wzór uchwały w sprawie odwołania z funkcji członków zarządu osób w dotychczasowym składzie i powołania nowego składu zarządu wspólnoty mieszkaniowej. House flipping – popularna forma inwestowania w nieruchomości wywołuje określone skutki podatkowe. Od znajomości podatkowych skutków transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości zależy wielokrotnie jej opłacalność. Obrót nieruchomością.


 • Wycena wartości godziwej Co dalej
  Wycena wartości godziwej Co dalej
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 1

  Wycena wartości godziwej. Co dalej z ustawą o rachunkowości. Do aktywów pieniężnych zalicza się dodatkowo inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne czyli wymagalne za miesięcy od czasu ich otrzymania, wystawienia, zdobycia innymi słowy założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, zdaje się.


 • Dowiesz się w jaki sposób prawidłowo
  Dowiesz się w jaki sposób prawidłowo
  Dodany: 2020-04-16 | Kategoria: Inne | Komentarze: 2

  Dowiesz się w jaki sposób prawidłowo używać stawkę 0% przy WDT i eksporcie. Poznasz zasady prawidłowego rozliczania WNT. Dowiesz się, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie towarów i usługo także - jak prawidłowo usztywnić podstawę opodatkowania. Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2019 roku dotyczące działań 8–10 Publikacja o cenach transferowych Dostosowanie wyników.


 • Ewidencja czasu pracy karta wypłaconego wynagrodzenia za pracę
  Ewidencja czasu pracy karta wypłaconego wynagrodzenia za pracę
  Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: Inne | Komentarze: 1

  Ewidencja czasu pracy karta wypłaconego wynagrodzenia za pracę. Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii przychodów osiąganych za granicą. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w toku swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli.


 • Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu W mojej
  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu W mojej
  Dodany: 2020-04-07 | Kategoria: Inne | Komentarze: 2

  Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. W mojej opinii projekt ustawy przedstawiony poprzez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawiera szereg zapisów, jakie nieodwracalnie odbiją się w odmowny sposób na ładzie przestrzennym polskich w zamian i wpłyną negatywnie na jakość egzystowania mieszkańców inwestycji realizowanych.


Top