BHP w kadrach

  • Kontrola systemu HACCP audyt W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw
    Kontrola systemu HACCP audyt W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw
    Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: BHP w kadrach | Komentarze: 1

    Kontrola systemu HACCP audyt. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia.


Top