BHP w budownictwie

  • wdrażania systemu HACCP wyznaczanie krytycznych punków
    wdrażania systemu HACCP wyznaczanie krytycznych punków
    Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: BHP w budownictwie | Komentarze: 1

    wdrażania systemu HACCP wyznaczanie krytycznych punków kontroli. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby.


Top