Akcyza

  • Regulamin sprawami kadrowymi W lekturze wszechstronnie wyjaśniono
    Regulamin sprawami kadrowymi W lekturze wszechstronnie wyjaśniono
    Dodany: 2020-04-19 | Kategoria: Akcyza | Komentarze: 1

    Regulamin sprawami kadrowymi. W lekturze wszechstronnie wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetki od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych opłaty pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym także niepodatkowych opłaty budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetki dodatkowo możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Autor publikacji wskazuje.


Top