Własność lokali Wzory pozwów i wniosków sądowych

W wydaniu zaktualizowano i rozbudowano zagadnienia dotyczące procedury wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego prowadzenia postępowania wyjaśniającego zawieszenia i zakończenia.

Więcej informacji » Artykuły »

Jesteśmy do usług


Utrzymanie budynków administracji

Utrzymanie budynków administracji

W artykule Inwestycje budowlane znajdziecie Państwo zanalizowane m.in.br termin inwestycji budowlanychbr prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnegobr kolejne fazy postępowaniabr.

Zobacz więcej »

Środowisko mieszkaniowe wielkiego

Środowisko mieszkaniowe wielkiego

Autorzy leksykonu o prawie budowlanym skoncentrowali się na omówieniu poszczególnych pojęć z perspektywy także teoretycznej jak i praktycznej. Czytelnicy odnajdą tu zatem wyjaśnienia.

Zobacz więcej »

Negocjacje rynku nieruchomości

Negocjacje rynku nieruchomości

Pierwsza dawka podręcznika poświęcona została problematyce formułowania myśli. Autor naświetla kluczowe pojęcia logiczne problemowo omawia zagadnienia naturalnych nieścisłości wyrażeń.

Zobacz więcej »

Przejmowanie przedsiębiorstw zorganizowanych

Przejmowanie przedsiębiorstw zorganizowanych

Artykuł o najmie lokali użytkowych zawiera zestaw wzorów dokumentów którą mogą zostać wykorzystane poprzez czytelników przy kształtowaniu stosunku najmu lokali i powierzchni użytkowych..

Zobacz więcej »

Usługi


Bezpieczeństwo umowach budowlanych

Zaletą artykułu jest płyta CD, na której umieszczono wszystkie ujęte w publ...

Decyzja o warunkach

Niniejsza pozycja bibliograficzna ukazuje się jako kolejna lektura w serii Praw...

Aspekty prawne planowania

Praca adresowana do radców prawnych, adwokatów, aplikantów, studentów pr...

Cywilne wzory umów

Cywilne wzory umów oświadczeń wniosków i pozwów z zakresu prawa nieruchomo�...

Budowa domu

W artykule omówiono prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, koncesje ...

Bezpieczeństwo umów procesie

Praca z umów w procesie budowalnym stanowi poradnik dla kierowników budowy...

Przejmowanie przedsiębiorstw zorganizowanych


W omówiono tytuły legislacyjne mogące stanowić podstawę korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych - właścicieli urządzeń przesyłowych, również prawnorzeczowe (w tym służebności przesyłu), jak i obligacyjne, a również tytuły ustawowe regulowane przepisami o charakterze publicznoprawnym. W publikacji internetowej zaprezentowano także tematykę wykorzystywania z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych bez tytułu prawnego dodatkowo zrealizowano analizy możliwości stopniowego ograniczania i ostatecznie eliminacji tego zjawiska. Przybliżono fundamentalne roszczenia, które mogą być podnoszone względem przedsiębiorców przesyłowych - właścicieli urządzeń przesyłowych korzystających z nieruchomości bez tytułu prawnego. Ponadto w opracowaniu poruszono zadania dotyczące własności urządzeń przesyłowych oraz opisano projekty ustaw odnoszących się do prezentowanej problematyki. Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne obrazuje pełnia problematyki związanej ze skutkami wpisu do księgi wieczystej. W publikacji internetowej scharakteryzowano termin i warianty wpisów do ksiąg wieczystych, zadania powiązane z domniemaniami wynikającymi z wpisu, instytucję rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, zasadę pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej także skutki wpisu do księgi wieczystej praw osobistych i roszczeń. W opracowaniu omówiono nową instytucję rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, jaka pojawi się w polskim systemie prawnym z dniem wejścia w życie najnowszej nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece z czerwca (Dziennik Ustaw Nr , poz. ), a również najważniejsze materie procesowe dotyczące postępowania wieczystoksięgowego oraz postępowania o usunięcie niezgodności pośród stanem prawnym nieruchomości a rzeczywistym stanem prawnym.

Najnowsze artykuły


Bezpieczeństwo obiektu odpowiedzialność właściciela

Bezpieczeństwo obiektu odpowiedzialność właściciela

Bezpieczeństwo obiektu odpowiedzialność właściciela, zarządcy czy użytkownika? i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy czy załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z przynajmniej.

Zobacz więcej »

Współpraca z administracją lokalną

Współpraca z administracją lokalną

Współpraca z administracją lokalną oraz służbami bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja, straż gminna). i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy to znaczy załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z co najmniej kilku powodów.

Zobacz więcej »

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania Jaką

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania Jaką

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – formowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie,.

Zobacz więcej »

Bądźmy w kontakcie


Skontaktuj się z nami

Prawo obrotu nieruchomościami

E-mail: contact@nieruchomosci.bookslandia.com.pl

Telefon: 4541-4356-6739

Komentarze:


 • zagraniczna podróż służbowa Pracownicy migrujący:
  Ksawery Ulryko : 2020-06-06
  Naprawdę świetne informacje, lord Sword zauważyłem to. \"Nasz jest światem, gdzie ludzie nie wiedzą, czego chcą i są gotowi przejść przez piekło, aby to osiągnąć\". przez Donalda Roberta Perry\'ego Marka... Zobacz więcej
 • Co to inwentaryzacja kogo dotyczy Inwentaryzacja roczna jest
  Anna Kienzler Financial and commercial dictionary English-Polish : 2020-06-06
  Ładna sekcja zawartości. Po prostu natknąłem się na Twój blog i kapitał akcesyjny, aby stwierdzić, że w rzeczywistości cieszyłem się kontem swoich postów na blogu. Zresztą będę zapisywać się do twojego powiększenia, a nawet osiągnięcia, które osiągasz szybko.... Zobacz więcej
 • Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu W mojej
  Paweł Borszowski napisałem książkę z prawa podatkowego : 2020-06-05
  Dobry dzień bardzo fajna strona !! Zrobię zakładkę na swojej witrynie i będę mieć dodatkowe informacje na temat kanaów. Chętnie przeszukam wiele przydatnych informacji w tym artykule, chcemy wypracować dodatkowe techniki w tym zakresie, dzięki za dzielenie się. . . . . .... Zobacz więcej
 • Przeczytaj kiedy powstaje spółka akcyjna
  Andrzej Gomułowicz szkolenia z prawa podatkowego : 2020-06-04
  Nie przypuszczałem, że zameldowałem się tutaj przez jakiś czas, ponieważ uważałem, że jest nudne, ale ostatnie kilka postów to świetna jakość, więc przypuszczam, że będę wracał do mojego codziennego bloga. Zasługujesz na to mój przyjaciel :)... Zobacz więcej
 • Czynności dotyczące nieruchomości Skarbu
  Imisława Rudolfino : 2020-06-04
  Doceniam to za pomoc, wspaniałe informacje. \"Nie musi mieszkać w snach i zapominać o życiu\". J. K. Rowling... Zobacz więcej
Top